Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal – GDPR

 

1. Scopul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale shopconectica.ro , cu sediul iTunari, Str.1 Decembrie, Nr.136, Tunari, Ilfov in calitate de operator de date.

Va aducem la cunostinta prin prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal faptul ca activitatea desfasurata in baza Codului CAEN 6190 se desfasoara in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.shopconectica.ro, denumit in continuare “Site-ul”.

 

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Daca sunteti client al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi: nume si prenume, numar telefon, adresa de e-mail, IP, data si ora transmiterii formularelor (solicitare oferta, formular contact, comenzi), dispozitiv, sistem de operare, browser, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastra in cadrul Site-ului, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului: formular de contact, formular de solicitare oferta, comenzi.

 

3. Scopurile colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal

Daca sunteti client al Site-ului vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si SHOPCONECTICA , respectiv pentru preluarea, validarea si raspunderea la solicitarea plasata pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii solicitarii, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza solicitarea transmisa de dumneavoastra catre SHOPCONECTICA. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru a va raspunde la solicitarea transmisa. 

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de SHOPCONECTICA, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale sau contactandu-ne la adresa de emailasistenta@shopconectica.ro.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SHOPCONECTICA de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

 

4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SHOPCONECTICA poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina SHOPCONECTICA in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului, ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;

 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate prin intermediul Site-ului;

 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege, etc.

 

5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Ca principiu vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina SHOPCONECTICA (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, SHOPCONECTICAva inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de SHOPCONECTICA pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 

6. Drepturile persoanei vizate conform Regulamentului 679/2016

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SHOPCONECTICA, conform celor descrise in prezentul document;

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SHOPCONECTICA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre SHOPCONECTICA a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

 • Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) SHOPCONECTICA sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :

  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SHOPCONECTICA catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al SHOPCONECTICA sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care SHOPCONECTICA poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: dpo@shopconectica.ro

 

 

 7. Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, stocam si prelucram datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.